مشاوره

میانبرهای فتوشاپ

فراگرفتن میانبرها یا همان شرتکات های صفحه کلید (Keyboard Shortcuts) در فتوشاپ به طرز چشم گیری میتواند سرعت انجام کارهایتان را بالا ببرد